Hệ thống Review uy tín Việt Nam

Mọi thứ bạn cần, chúng tôi đều có

Mạng review hàng đầu Việt Nam 

Review công ty luật uy tín tại TP HCM

Tại sao ngày nay lại có nhiều công ty luật phát triển? Bạn hiểu như thế nào về luật pháp Việt Nam? tại sao trong cuộc sống của con người lại cần đến sự can thiệp của luật pháp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về luật pháp nhé.

Khái niệm về Luật?

Pháp luật là gì? là đơn vị kết cấu bên trong của hệ thống pháp luật, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một quan hệ xã hội có cùng tính chất và nội dung trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. Luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội (Nghị viện) ban hành và có hiệu lực pháp lý cao nhất, chỉ đứng sau Hiến pháp. Ví dụ: Luật cơ quan của Quốc hội; Luật cơ quan của Chính phủ … Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước khác ban hành đều là văn bản dưới luật. Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Hiến pháp – luật, bộ luật và quy định cơ bản của đất nước. Trong một số trường hợp, luật có thể được hiểu là luật chung. Ví dụ: Luật, Đại học Luật, Sinh viên Luật, Tiến sĩ luật, Chuyên gia Luật, Luật sư, Luật gia.

Pháp luật không chỉ là công cụ hữu hiệu để quản lý nhà nước mà còn là yếu tố quan trọng và cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác. Pháp luật là cần thiết trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội ngày nay để đảm bảo sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của chúng.

Đặc điểm của luật

Luật ngày nay có những đặc điểm như sau:

+ Mang tính quy phạm phổ biến:

Pháp luật được áp dụng rộng rãi cho tất cả mọi người và không áp dụng riêng cho bất kì cá nhân tổ chức nào. Khi ban hành pháp luật đòi hỏi tất cả mọi người phải có nhiệm vụ phải tuân theo quy định của pháp luật ban hành.

+ Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền ban hành pháp luật:

Để có thể ban hành được pháp luật cần phải trải qua các quy trình và thủ tục khác nhau. Đồng thời, còn phải có sự tham gia của nhiều chủ thể như cá nhân, tổ chức, các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo nội dung của pháp luật được tôn trọng và có tính chặt chẽ. Nội dung của pháp luật được công bố và sử dụng rộng rãi đối với tất cả mọi người.

+ Có tính hệ thống:

Pháp luật là một hệ thống gồm các quy phạm pháp luật, các quy tắc xử sự chung, các nguyên tắc và pháp lý riêng. Pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội bằng cách xử phạt lên các cá nhân, tổ chức vi phạm. Giúp cho sự phát triển của xã hội đi lên theo chiều hướng mong muốn của nhà nước.

+ Được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước:

Đây được xem là quy tắc xử sự của xã hội và được Nhà nước pháp quyền đảm bảo bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Biện pháp cưỡng chế chỉ được sử dụng khi các cá nhân, tổ chức có hành vi chống đối và không chấp hành hình phạt. Với những trường hợp nhẹ thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng là phạt án tù, từ hình hình hoặc chung thân tùy theo mức độ.

+ Pháp luật được thể hiện bằng văn bản, chặt chẽ về hình thức.

 

Vai trò của pháp luật

Thứ nhất: Với lực lượng cầm quyền

  • Pháp luật thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của lượng cầm quyền.
  • Là vũ khí chính trị của lực lượng cầm quyền để chống lại sự phản kháng, chống đối của xã hội.

Thứ hai: Đối với xã hội

 

– Để đảm bảo xã hội phát triển bền vững và duy trì vai trò giáo dục của pháp luật.

– Là phương tiện bảo đảm và bảo vệ quyền con người, bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội.

– Là cơ sở để đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các tranh chấp xã hội.

– Điều tiết và hướng dẫn sự phát triển của các quan hệ xã hội.

Thứ ba: Đối với kinh tế

Pháp luật là phương tiện tạo cơ sở pháp lý để các chủ thể kinh tế sản xuất và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Đây cũng là phương tiện để nhà nước thực hiện chức năng quản lý về kinh tế, bảo vệ lợi ích kinh tế hợp pháp của các chủ thể kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong nền kinh tế. nền kinh tế thị trường.

 

Thứ tư: Đối với nhà nước

Pháp luật đặt nền tảng pháp lý vững chắc cho sự tồn tại của nhà nước, là công cụ bảo vệ nhà nước, là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Pháp luật là nền tảng để xây dựng đội ngũ lao động của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và phẩm chất, là công cụ để nhà nước tổ chức và quản lý quyền lực kinh tế – xã hội về mọi mặt của đời sống doanh nghiệp.

Thứ năm: Đối với các tổ chức chính trị – xã hội

Pháp luật là phương tiện điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng chống lại hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật đối với các cơ quan nhà nước, công nhân viên chức nhà nước và mọi công dân.

So sánh luật và bộ luật

Thứ nhất: Những điểm giống nhau

 

– Đều là những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa hiến pháp do Quốc hội ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội khác nhau trong lĩnh vực hoạt động của xã hội.

– Các quy định, luật có giá trị pháp lý cao, có tác động lớn đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Các quy định, luật không được trái với quy định của Hiến pháp.

Thứ hai: Những điểm khác nhau

– Pháp luật là những nguyên tắc do nhà nước bắt buộc, những quy tắc đạo đức được tôn trọng hoặc những chuẩn mực phong tục địa phương dựa trên ý chí của giai cấp thống trị hoặc quyền của các tầng lớp xã hội, cho phép hoặc ngăn cấm những hành vi ứng xử trong mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau.

– Đối với mã:

+ Phạm vi điều chỉnh rộng hơn luật.

+ Có điều chỉnh dẫn chiếu đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

+ Tham chiếu và quy định những nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật khác.

Nội dung bao trùm và liên quan đến nhiều lĩnh vực của xã hội.

 

Công ty luật là gì? Văn phòng luật sư là gì?

Công ty luật bao gồm 2 loại: Công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Những thành viên trong công ty luật điều là những luật sư. Công ty luật hợp danh sẽ có ít nhật hai người và hai người này là hai luật sư thành lập, tuy nhiên công ty này sẽ không có thành viên góp vốn.

Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập và tổ chức hoạt động theo phương thức doanh nghiệp tư nhân. Người thành lập văn phòng sẽ có chức vụ vừa là luật sư vừa là trưởng phòng. Người này có nhiệm vụ là chịu toàn bộ trách nhiệm về tài sản của mình cho mọi nghĩa vụ văn phòng. 

Như vậy, bạn đã hiểu được pháp luật là gì? sự quan trong của pháp luật và đời sống. Vì vậy, nếu bạn đang có vấn đề thắc mắc hoặc khó khăn thì hãy tìm kiếm và liên hệ ngay cho mình công ty luật uy tín tại TP HCM hoặc Hà Nội nhé.

 

Đức Duẩn Lê
Đức Duẩn Lê
Bài viết: 207

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *