Hệ thống Review uy tín Việt Nam

Mọi thứ bạn cần, chúng tôi đều có

Mạng review hàng đầu Việt Nam 

trung tâm dịch vụ việc làm

 

1. Khái niệm về Trung tâm dịch vụ việc làm

Trước hết, khái niệm về trung tâm dịch vụ việc làm căn cứ theo Điều 37 Luật việc làm năm 2013 ban hành: Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

  • Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ qun quản lý nhà nước thành lập;
  • Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập.

Có thể hiêu lại là trung tâm dịch vụ việc làm là cơ quan trực thuộc nhà nước, đơn vị sự nghiệp chỉ có cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thàh nhằm phục vụ dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

2.  Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm là gì?

Theo Điều 38 Luật việc làm năm 2013, nhiệm vụ lần lượt là:

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí 

 

 

Đức Duẩn Lê
Đức Duẩn Lê
Bài viết: 207

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *